1/23/2012

Надуена Хавортија

Дополнувањето на КАКТИПЕДИЈА со презентација на нови видови на кактуси и сукуленти во 2012 година го започнувам со Haworthia turgida (Хавортија тургида). Интересен сукулент кој потекнува од Јужна Африка. Расте во форма на розети и има проѕирни зелени листови со кристална текстура.

Сукулент на денот 23/12 е...

Haworthia turgida

Photobucket

Фамилија: Asphodelaceae
Род: Haworthia
Вид: H. turgida
Синоними: Haworthia turgida var. turgida, Haworthia caespitosa, Haworthia rodinii, Haworthia laetevirens, Haworthia caespitosa, Aloe turgida, Aloe laetevirens
Потекло: Јужна Африка
Боја на цветот: Бела
Сезона на цветање: Пролет
Висина: под 15 cm
Дијаметар: 5-10 cm

Photobucket

Одгледување
Овој сукулент расте од есен до пролет, кога светлината е послаба, а супстратот е посув. Се одгледува во супстрат со добра дренажа, на места во блага сенка или на места каде што има делумно сонце. Неговото прекумерно изложување на сонце може да предизвика појава на црвена боја по листовите, а во зависност од интензитетот, може да доведе и до посериозни изгореници, дури и негово умирање. Во летниот период треба да се полева умерено. Влажен супстрат, во зимските месеци, особено при ниски температури може да доведе до трулење на коренот и стеблото. Минималната температура која може да ја толерира е -1 °C.

Photobucket

Размножување:
Со семе и израстоци.

Надворешен линк: Овде

Освен основниот вид на овој сукулент, може да се сретнат и други вариетети и форми, но и хибриди добиени со негово вкрстување со некои други видови од овој род...

Haworthia turgida var. suberecta

Photobucket

Фамилија: Asphodelaceae
Род: Haworthia
Вид: H. turgida var. suberecta
Синоними: Haworthia turgida var. pallidifolia, Haworthia pallidifolia
Висина: под 15 cm

Haworthia turgida var. longibracteata

Photobucket

Фамилија: Asphodelaceae
Род: Haworthia
Вид: H. turgida var. longibracteata
Висина: под 15 cm

Haworthia turgida f. variegata

Photobucket

Haworthia maughanii x turgida

Photobucket

Хибрид добиен со вкрстување на Haworthia maughanii и Haworthia turgida.

Внимателно, овде има еден опасен Рогат јарец. Него, заедно со уште 110 други видови на кактуси, сукуленти и некои други ксерофити, детално презентирани, може да ги најдете во КАКТИПЕДИЈА.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...