1/26/2012

Црвен рис на врвот од кактус

Carnegia gigantea важи за еден од најголемите кактуси. Потекнува од Аризона и е многу попознат како Saguaro.

Еден црвен рис во Златниот кањон во Аризона, бегајќи од една пума која го бркала, спасот го нашол токму на врвот од еден таков џиновски повеќе од 12 метри висок кактус...


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...