9/23/2011

Четири Филипинки

Мојата дигитална колекција од вечерва е побогата за уште еден сет од 4 поштенски марки со кактуси и сукуленти на нив. Марките се издадени во 2003 година во Филипини и се со вредност од 6 филипински пеза.

Првите две марки се со сукулентите Aloe humilis и Euphorbia golisana, а на другите две се кактуси, Gymnocalycium spinosissima!? и Mammillaria spinosissima.

Освен поради тоа што овие поштенски марки се со кактуси и сукуленти на нив, сетот е интересен и поради уште еден момент. Имено, кактус од родот Gymnocalycium со име “spinosissima“ (кое може да се прочита на едната од марките) нема или барем не можат да се сретнат информации за таков вид. Веројатно станува збор за печатна грешка која се провлекла поради името на видот на кактусот Mammillaria spinosissima, кој е на другата поштенска марка.

Photobucket

Потрагата по марката која била издадена во 1986 од поштата на тогашна Југославија, со голем Cereus во средината продолжува! :-)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...